Kontakta oss

VÅRT MÅL – ett hälsosammare Sverige
VÅR METOD – att öka kunskap hos våra kunder

Vi tror på kunskap och genomförande, vi tror att medarbetare som får ta del av förebyggande hälsoarbete bidrar till ett hållbart och friskt företag både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vill du som arbetsgivare ha en friskare personal, minskade sjukkostnader och öka ditt bolags produktivitet?
Vanliga tjänster som företag anlitar oss för:
  • Föreläsningar om kost och hälsa
  • Gruppträning
  • Personlig träning på gym
  • Fysioterapi
  • Rehab

De flesta företag erbjuder sin personal ett friskvårdsbidrag (eller motionsbidrag eller personalvårdsförmån som det också kallas ibland). Oftast är det ett fast belopp per år som medarbetaren kan ta ut för att helt eller delvis finansiera köpet av t ex ett gym-kort.
Det kan vara såväl en årskort eller enkla pass. Är du osäker på vad som gäller?

För att det ska vara en skattefri förmån så måste den rikta sig till alla medarbetare. I övrigt är det arbetsgivaren som avgör vad som är att räkna som friskvård för medarbetarna.
Här finner du information om vilka aktiviteter som Skatteverket GODKÄNNER  &
INTE GODKÄNNER
Vi tror att tillväxt i företag bland annat skapas av friska medarbetare och att ett hälsoarbete inom organisationens väggar bidrar till ett hållbart företag.
Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss på företag@foreverfitness.se